ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ

  BẠCH THỦ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 

 các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

        NẠP THẺ TẠI ĐÂY    

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

........................
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
17/04/2019 đang cập nhật kênh soi cầu youtube không cập nhật thống kê
13/04/2019 Đầu 8Đuôi 8 Win Đầu 8
12/04/2019 lỗi cập nhật lỗi cập nhật
11/04/2019 Đầu 3Đuôi 6 Win Đầu 3 đuôi 6
11/04/2019 Đầu 3Đuôi 6 Win Đầu 3 đuôi 6
10/04/2019 Đầu 8Đuôi 2 Win Đầu 8
09/04/2019 Đầu 6Đuôi 6 Win Đầu 6
08/04/2019 Đầu 1Đuôi 3 Win Đầu 1
07/04/2019 Đầu 6Đuôi 6 Win Đầu 6
07/04/2019 Đầu 6Đuôi 6 Win Đầu 6
06/04/2019 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 7 Đuôi 7 MISS
03/04/2019 Đầu 7 Đuôi 1 MISS
02/04/2019 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
01/04/2019 Đầu 9 Đuôi 3 MISS
31/03/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
30/03/2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
29/03/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
28/03/2019 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7
27/03/2019 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5
26/03/2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9
25/03/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/03/2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2
23/03/2019 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
22/03/2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
21/03/2019 Đầu 5 Đuôi 8 MISS
20/03/2019 Đầu 7 Đuôi 3 MISS
19/03/2019 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
18/03/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
17/03/2019 Đầu 1 Đuôi 6 MISS
16/03/2019 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
15/03/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7
14/03/2019 Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0
12/03/2019 Đầu 4Đuôi9 Win Đuôi 9
11/03/2019 Đầu 3 Đuôi 9 MISS
10/03/2019 Đầu 7 Đuôi 2 MISS
09/03/2019 Đầu 4Đuôi 0 Win Đuôi 0
08/03/2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu 0
07/03/2019 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
06/03/2019 Đầu 3 Đuôi 5 MISS
05/03/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
04/03/2019 Đầu 7 Đuôi 2 MISS
03/03/2019 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/03/2019 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
01/03/2019 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đuôi 0
28/02/2019 Đầu 4 Đuôi 1 MISS
27/02/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/02/2019 Đầu 5 Đuôi 4 MISS
25/02/2019 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
24/02/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
23/02/2019 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu1
22/02/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
21/02/2019 Đầu 6  Đuôi 9 Win Đầu 6
20/02/2019 Đầu 1  Đuôi 8 Win Đầu 1
19/02/2019 Đầu 0  Đuôi 5 Win Đầu 0  Đuôi 5
18/02/2019 Đầu 9  Đuôi 7 Win Đầu 9  Đuôi 7
17/02/2019 Đầu 8  Đuôi 1 Win Đầu 8
16/02/2019 Đầu 8  Đuôi 3 Win Đầu 8
15/02/2019 Đầu 3  Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
14/02/2019 Đầu 2  Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
13/02/2019 Đầu 9  Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
12/02/2019 Đầu 3  Đuôi 6 Win Đầu 3
11/02/2019 Đầu 5  Đuôi 1 Win Đầu 5
10/02/2019 Đầu 0  Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
09/02/2019 Đầu 2  Đuôi 6 Win Đầu 2 Đuôi 6
08/02/2019 Đầu 9  Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
NGHỈ TẾT TỪ 04/02  ĐẾN-HẾT 07/02 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT 
03/02/2019 Đầu 9  Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
02/02/2019 Đầu 4  Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
01/02/2019 Đầu 7  Đuôi 7 Miss
31/01/2019 Đầu 1  Đuôi 9 Miss
30/01/2019 Đầu 3  Đuôi 4 Win Đuôi 4
29/01/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
28/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
27/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
26/01/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
25/01/2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
24/01/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
23/01/2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
22/01/2019 Đầu 2 Đuôi 8 Win  Đầu 2
21/01/2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win  Đầu 6 Đuôi 2
20/01/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đầu 0 Đuôi 8
19/01/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win  Đầu 9 Đuôi 2
18/01/2019 Đầu 8 Đuôi 9 Win  Đầu 8 Đuôi 9
17/01/2019 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
16/01/2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win  Đầu 8 Đuôi 6
15/01/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
14/01/2019 Đầu 8 Đuôi 3 Miss
13/01/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 3
12/01/2019 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 2
11/01/2019 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu 4 Đuôi 1
10/01/2019 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 5
09/01/2019 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu 7
08/01/2019 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu 8 Đuôi 0
07/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 8 Đuôi 9
06/01/2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win  Đầu 9
05/01/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Win  Đầu 2
04/01/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win  Đầu 7 Đuôi 7
03/01/2019 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 2 Đuôi 4
02/01/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đầu 0 Đuôi 8
01/01/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
31/12/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Miss
30/12/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Miss
29/12/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu Đuôi 5
28/12/2018 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu Đuôi 1
27/12/2018 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu Đuôi 9
26/12/2018 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu Đuôi 0
25/12/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu Đuôi 6
24/12/2018 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 2
23/12/2018 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 9 Đuôi 3
22/12/2018 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 9
21/12/2018 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 6
20/12/2018 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 0 Đuôi 2
19/12/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 7
18/12/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 1
17/12/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu Đuôi 5
16/12/2018 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu 1 Đuôi 0
15/12/2018 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu 5 Đuôi 0
14/12/2018 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 8
13/12/2018 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7
12/12/2018 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu 4 Đuôi 0
11/12/2018 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 9
10/12/2018 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 4
09/12/2018 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 0 Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 9 Đuôi 3 Win  Đầu 9 Đuôi 3
07/12/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win  Đầu 6
06/12/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win  Đầu 5 Đuôi 4
05/12/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win  Đầu 8 Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win  Đầu 5 Đuôi 9
03/12/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6 Đuôi 7
02/12/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win  Đầu 5
01/12/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win  Đầu 2
30/11/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win  Đuôi 1
29/11/2018 Đầu 2 Đuôi 5 Win  Đầu 2
28/11/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win  Đầu 6
27/11/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win  Đầu 1 Đuôi 6
26/11/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win  Đuôi 3
25/11/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win  Đầu 3 Đuôi 5
24/11/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win  Đầu 5 Đuôi 6
23/11/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win  Đầu 1 Đuôi 4
22/11/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win  Đầu 6
21/11/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
20/11/2018 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu 2
19/11/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 0
18/11/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu Đuôi 4
17/11/2018 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 0 Đuôi 2
16/11/2018 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 4 Đuôi 8
15/11/2018 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 8
14/11/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 4
13/11/2018 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 5 Đuôi 9
12/11/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win  Đuôi 0
11/11/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 7
10/11/2018 Đầu 8 Đuôi 4 Win  Đầu 8 Đuôi 4
09/11/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win  Đầu 6 Đuôi 9
08/11/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win  Đuôi 9
07/11/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win  Đuôi 1
06/11/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 5
05/11/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 2
04/11/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 4 Đuôi 4
03/11/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 3
02/11/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 4
01/11/2018 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 8
31/10/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 3
30/10/2018 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 1
29/10/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 7
28/10/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu Đuôi 6
27/10/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 9 Đuôi 4
26/10/2018 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 3 Đuôi 3
25/10/2018 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 3 Đuôi 8
24/10/2018 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 0 Đuôi 3
23/10/2018 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 6 Đuôi 2
22/10/2018 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 5 Đuôi 8
21/10/2018 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu 3
20/10/2018 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 2
19/10/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 1
18/10/2018 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 5
17/10/2018 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 1
16/10/2018 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 2
15/10/2018 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 1
14/10/2018 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 2
13/10/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win  Đầu 4
12/10/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win  Đầu 1 Đuôi 8
11/10/2018 Đầu 0 Đuôi 5 Win  Đầu 0 Đuôi 5
10/10/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win  Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win  Đuôi 5
08/10/2018 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 3 Đuôi 2
07/10/2018 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 3 Đuôi 9
06/10/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win  Đầu 1 Đuôi 5
05/10/2018 Đầu 2 Đuôi 6 Win  Đầu 2 Đuôi 6
04/10/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Win  Đầu 3 Đuôi 4
 03/10/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win  Đầu 3
 02/10/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win  Đầu 4
 01/10/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đầu 6
 30/09/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win  Đầu 5 Đuôi 5
 29/09/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu 3 Đuôi 0
 28/09/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win  Đầu 5 Đuôi 6
 27/09/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win  Đầu 1 Đuôi 5
 26/09/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đuôi 2
 25/09/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
 24/09/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đuôi 9
 23/09/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 22/09/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
 21/09/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
 20/09/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 19/09/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 7
 18/09/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 2
 17/09/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 4
 16/09/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
 15/09/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 7
 14/09/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 8
 13/09/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 12/09/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 11/09/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 10/09/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 09/09/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 08/09/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 07/09/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 06/09/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 05/09/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 8
 04/09/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 0
 03/09/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 4
 02/09/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 4
 01/09/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 1
 31/08/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 6
 30/08/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
 29/08/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 8
 28/08/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 2
 27/08/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 8
 26/08/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 8
 25/08/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 24/08/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 23/08/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 3
 22/08/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 7
 21/08/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đuôi 6
 20/08/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 19/08/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
 18/08/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 7
 17/08/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 2
 16/08/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 8
 15/08/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
 14/08/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 8
 13/08/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
 12/08/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 11/08/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
 10/08/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 8
 09/08/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 1
 08/08/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 2
 07/08/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 2
 06/08/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 1
 05/08/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 3
 04/08/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 2
 03/08/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 8
 02/08/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 3
 01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2
 31/07/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3
 30/07/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7
 29/07/2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đuôi 2
 28/07/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 27/07/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3
 26/07/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5
 25/07/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4
 24/07/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
 23/07/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
 22/07/2018 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
 21/07/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
 20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 19/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 18/07/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9
 17/07/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 16/07/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đuôi 1
 15/07/2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đuôi 0
 14/07/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 13/07/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
 12/07/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 11/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
 10/07/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 09/07/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 08/07/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 9
 07/07/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 6
 06/07/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 1 
 05/07/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 
 04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 
 03/07/2018 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 
 02/07/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 30/06/2018 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
 29/06/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 28/06/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đuôi 4
 27/06/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
 26/06/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
 25/06/2018 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 24/06/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
 23/06/2018 Đầu 0  Đuôi 1 Miss
 22/06/2018 Đầu 5  Đuôi 7  Miss
 21/06/2018 Đầu 6  Đuôi 8  Miss
 20/06/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 1
 19/06/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 8
 18/06/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 17/06/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 16/06/2018 Đầu 0 Đuôi 9 Miss
 15/06/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 14/06/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 13/06/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 12/06/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
 11/06/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 10/06/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 09/06/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
 08/06/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
 07/06/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 8
 06/06/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 7
 05/06/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 04/06/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 8
 03/06/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 0
 02/06/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 8
 01/06/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 31/05/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 30/05/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 29/05/2018 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
 28/05/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
 27/05/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
 26/05/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 25/05/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 24/05/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 23/05/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 22/05/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 21/05/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
 20/05/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 19/05/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 18/05/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 17/05/2018 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 16/05/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 15/05/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 14/05/2018 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 13/05/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 12/05/2018 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
 11/05/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4
 10/05/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 09/05/2018 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 08/05/2018 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 07/05/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 06/05/2018 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 05/05/2018 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 04/05/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
 03/05/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
 02/05/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9
 01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 30/04/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
 29/04/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7
 28/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 26/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 25/04/2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5 Đuôi 0
 24/04/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 23/04/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
 22/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
 21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
 19/04/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 18/04/2018 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 17/04/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 16/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 15/04/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
 14/04/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
 13/04/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
 12/04/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Miss
 11/04/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
 10/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
 09/04/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
 07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
 06/04/2018 Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
 05/04/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 03/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 02/04/2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 01/04/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
31/03/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
30/03/2018 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
29/03/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
28/03/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6
26/03/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
25/03/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
24/03/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu 1
22/03/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
21/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8
20/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
19/03/2018 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 9
NGÀY 17+18 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
15/03/2018 Đầu 2 Đuôi  8 Miss
14/03/2018 Đầu 5 Đuôi  4 Win Đầu Đuôi 4
13/03/2018 Đầu 3 Đuôi  6 Miss
12/03/2018 Đầu 7 Đuôi  4 Win Đầu 7
11/03/2018 Đầu 2 Đuôi  3 Win Đầu 2
10/03/2018 Đầu  Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
09/03/2018 Đầu  Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
08/03/2018 Đầu  Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
07/03/2018 Đầu  Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
06/03/2018 Đầu  Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
05/03/2018 Đầu  Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
04/03/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win Đầu 7
03/03/2018 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8
02/03/2018 Đầu 8– Đuôi 1 Win Đầu 8
01/03/2018 Đầu 2– Đuôi 9 Win Đầu 2
28/02/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đầu 5– Đuôi 7
27/02/2018 Đầu 6– Đuôi 6 Win Đầu 6– Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
25/02/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
24/02/2018 Đầu 5– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
23/02/2018 Đầu 4– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
22/02/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
21/02/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
20/02/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 0– Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
15-16-17-18  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu  Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 8 Đuôi  7 Win Đầu 8
12/02/2018 Đầu 9 Đuôi  8 Win Đầu 9
11/02/2018 Đầu 6 Đuôi  3 Win Đầu 6
10/02/2018 Đầu 8 Đuôi  4 Win Đầu 8
09/02/2018 Đầu 2 Đuôi  3 Win Đầu 2
08/02/2018 Đầu  Đuôi 4 Win Đầu 7
07/02/2018 Đầu  Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
06/02/2018 Đầu  Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
05/02/2018 Đầu  Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
04/02/2018 Đầu  Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
03/02/2018 Đầu  Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
02/02/2018 Đầu  Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
01/02/2018 Đầu  Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
31/01/2018 Đầu  Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
30/01/2018 Đầu  Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 6- Đuôi 4 Miss
28/01/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Miss
27/01/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đầu 8– Đuôi 3
26/01/2018 Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu 4– Đuôi 5
25/01/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6– Đuôi 8
24/01/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
23/01/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 6– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
21/01/2018 Đầu 3– Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
20/01/2018 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
19/01/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
18/01/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 0– Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
15/01/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Miss
14/01/2018 Đầu 1- Đuôi 3 Miss
13/01/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
12/01/2018 Đầu 7– Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
11/01/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
09/01/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
08/01/2018 Đầu 0– Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
07/01/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 0– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
03/01/2018 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
02/01/2018 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2